Aanschaf OptieKTotaal

OptiekTotaal blinkt niet alleen uit in compleetheid, duidelijkheid en de eenvoudige bediening, maar ook in ondersteuning, service en prijs.

Om inzicht te krijgen in de prijs van deze complete winkelautomatisering- software treft u hieronder een calculator. U hoeft alleen maar aan te geven hoeveel werkstations u wenst te gebruiken. Zo makkelijk werkt ook OptieKTotaal!
Zoals u ziet onderscheiden we twee soorten kosten bij de aanschaf van het OptieKTotaal programma;

1. de aanschafkosten (eenmalig).
2. de jaarlijkse onderhoudskosten.

1. de aanschafkosten

Voor elk werkstation waarop OptieKTotaal moet draaien dient u een runtime aan te schaffen ad. €225.
Daarnaast een éénmalige bijdrage van €500 (per filiaal) voor het installeren en het leveren van een initiële database met daarin de voorloopgegevens. Het programma wordt gebruiksklaar voor u geïnstalleerd.
Bij de éénmalige bijdrage zit ook inbegrepen 4 uur aan gebruikersinstructie.

2. de jaarlijkse onderhoudskosten

Per filiaal (t/m 5 werkstations) is een jaarlijkse onderhoudsbedrag verschuldigd van €850. Voor elk werkstation boven de 5 is een additioneel bedrag van €75 verschuldigd. Het jaarlijkse onderhoudsbedrag betreft het "gebruiksrecht van de applicaties" over een periode van één jaar. Deze overeenkomst wordt, zonder schriftelijke opzegging, stilzwijgend verlengd. Beëindiging dient schriftelijk minimaal 3 maanden vóór het verstrijken van de overeenkomst te worden opgezegd. Het is de gebruiker niet toegestaan de applicatie op andere locatie's (filialen) toe te passen zonder toestemming van OptieKTotaal. De gebruiker heeft eigendomsrecht over de runtimes en de gegevens in de database (zoals klantgegevens) welke dan ook vrij zijn te exporteren. Op de applicatie rust "gebruikersrecht" welke gedurende de looptijd van de overeenkomst op de locatie van afgifte kan worden gebruikt.

Aanvullende instructies

Voor aanvullende instructie op locatie hanteren wij een uurtarief en reiskosten.
Desgewenst verzorgen wij een compleet verzorgde instructiedag voor al uw personeel.

Ondersteuning bij conversie

Als u reeds geautomatiseerd bent en u wilt uw gegevens graag meenemen naar OptieKTotaal, dan is dit mogelijk indien uw huidige programma beschikt over export-faciliteiten. OptieKTotaal hanteert voor de conversie een voorafgesproken tarief.